ascii-art : www
β–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–€β–ˆβ–‘β–€β–ˆβ–€β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–€β–ˆβ–‘β–ˆβ–€β–€β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–€β–„β–‘β–ˆβ–€β–ˆβ–‘β–ˆβ–€β–ˆβ–‘β–ˆβ–€β–€
β–‘β–ˆβ–„β–ˆβ–‘β–ˆβ–€β–ˆβ–‘β–ˆβ–€β–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–„β–ˆβ–‘β–ˆβ–€β–ˆβ–‘β–€β–€β–ˆβ–‘β–‘β–‘β–ˆβ–„β–ˆβ–‘β–ˆβ–€β–„β–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–‘β–ˆβ–‘β–ˆ
β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–‘β–€β–‘β–‘β–‘β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–€β–€β–€β–‘β–‘β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–€β–€β–€β–‘β–€β–‘β–€β–‘β–€β–€β–€

================================================================

Table of Content

The 3 last posts

This capsule is...

a list of "discoveries" I made while being a (Arch)Linux user and how I maintain / improve my system for my needs. What Was Wrong (WWW) could be the motto for my evolution as a Linux user. Indeed, I have always learned from my mistakes and/or by trying to solve an issue (which was sometimes the result of the previous situations).

This capsule will cover mostly:

The author is...

a space biologist by training and a Linux user by passion

You can also find me on...

Recommended capsules are...